Promenad

Tango promenad

Tango promenad I tangon är målet att gå, gåendet i sig, att gå livligt till musik, men det kan också vara att gå till sin inre musik att hålla varandra i hand så där levande och svängigt som barn och nyförälskade kan göra. Vi kan gå med våra händer gungande eller svänga på kroppen som…