Tango promenad I tangon är målet att gå, gåendet i sig, att gå livligt till musik.