Dance Awarenesskurs med Dansklasser och Ann-Charlotte Vacker är en unik workshop i Dance Awareness i vilken vi kommer att arbeta med såväl våra tankar som det danstekniska. Denna kurs är för dig som verkligen vill utmana alla sinnen och utvecklas i din dans.

Under dagen kommer du få en rad utmanande övningar inom föra/följa som är designade för att lyfta er individuella och partekniska dansförmåga till helt nya nivåer. Dessa övningar är specifikt framtagna för att medvetandegöra upplevelsen som rör din kropp och ditt sinne med målet att er dans ska blir behaglig både för dig själv och den du dansar med.

Mental coaching & Dance Awarenesskurs

Vad som gör denna kurs unik, är att vi också väver in mental coaching i undervisningen vilket hjälper er att lösa upp psykologiska hinder som ligger i vägen för er dansutveckling och utförande.

Precis som när vi är i samtal med en annan människa så kommunicerar vi hela tiden, t o m när vi inte säger något. Samma sak gäller så klart även när vi dansar. De flesta av oss har fått lära sig att kommunikation sker bla genom våra händer, i trycket-draget, i vårt kroppsspråk och hur vi förmedlar energi men det finns så mycket mer och det är precis detta och mycket mer som vi vill visa er.

Kontakt med allt

Att dansa är att vara i ständig kontakt med allt. Med musiken, med oss själva, med vår partner men också våra medtävlare och domarna (om vi tävlar). Men vad säger musiken, vad visar vi vår partner, hur visar vi det och vad säger vår partner tillbaka? Vad händer när det blir fel och kan det bli fel? Det här är detaljer vi kommer att gå in på och täcka inom ramen för denna kurs.

Det är som bekant svårt att påverka det man inte riktigt är medveten om eller förstår. Vi tror därför att en viktig nyckel till dans är att öka vår medvetenhet, om vad vi gör, vad vi inte gör så vi på djupet mer och mer förstår vad som hjälper men också vad som stjälper.

Dance Awareness finns i flera moduler där varje modul fokuserar på specifika moment. Kursen är uppbyggt kring grundläggande dansprinciper som används i all typ av dans. I kursen kommer du därför att finna moment från bl a bugg, fox och wsc.

I våra moduler kan man finna olika kombinationer av nedan beståndsdelar :

 •  Balans/Kontrabalans
 •  Ram/Icke Ram
 •  Rotation
 •  Flöde
 •  Kommunikation
 •  Riktningar
 •  Steg/Rytm
 •  Kraft/Motstånd
 •  Musikförståelse
 •  Tankar
 •  Närvaro

Varmt Välkomna!

Ann-Charlotte Vacker
Dansklasser

Dance Awarenesskurs med Dansklasser och Ann-Charlotte Vacker är en unik workshop där vi kommer att arbeta med såväl våra tankar som det danstekniska.